ភ្ញាស់តែកូនមាន់នៅផ្ទះ! ចាយពេលត្រឹម១សប្តាហ៍ កសិកររូបនេះអាចរកចំណូលបាន ៣០០ ដុល្លារ
Jan 25,2021
ភ្ញាស់តែកូនមាន់នៅផ្ទះ! ចាយពេលត្រឹម១សប្តាហ៍ កសិកររូបនេះអាចរកចំណូលបាន ៣០០ ដុល្លារ
ល្បីតៗគ្នាថា ចិញ្ចឹមកង្កែករកចំណូលបានច្រើន! តោះមកដឹង បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមក្នុងអាងចំណាយតិចបំផុត
Jan 25,2021
ល្បីតៗគ្នាថា ចិញ្ចឹមកង្កែករកចំណូលបានច្រើន! តោះមកដឹង បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមក្នុងអាងចំណាយតិចបំផុត
ខ្មែរជួយខ្មែរ! ក្រុមហ៊ុននំស្រួយ​ លីលី សហការជួយទិញបន្លែពីក្រុមកសិករ​ខេត្ដ​​សៀមរាប ២តោន/ថ្ងៃ
Jan 23,2021
ខ្មែរជួយខ្មែរ! ក្រុមហ៊ុននំស្រួយ​ លីលី សហការជួយទិញបន្លែពីក្រុមកសិករ​ខេត្ដ​​សៀមរាប ២តោន/ថ្ងៃ
ត្រីមិនអត់ទីផ្សារទេ!ម្ចាស់កសិដ្ឋាន១កន្លែងគ្រោងពង្រីកស្រះចិញ្ចឹមត្រីថែមទៀត ទោះបច្ចុប្បន្នផ្គត់ផ្គ​ង់ត្រីបាន ៧ពាន់តោន/ឆ្នាំក៏ដោយ
Jan 23,2021
ត្រីមិនអត់ទីផ្សារទេ!ម្ចាស់កសិដ្ឋាន១កន្លែងគ្រោងពង្រីកស្រះចិញ្ចឹមត្រីថែមទៀត ទោះបច្ចុប្បន្នផ្គត់ផ្គ​ង់ត្រីបាន ៧ពាន់តោន/ឆ្នាំក៏ដោយ
មិនខ្វះទីផ្សារទៀតទេ! កម្ពុជាមានរោងចក្រសម្អាតនិងវេចខ្ចប់ស្វាយស្រស់ ៤ធំៗដើម្បីនាំទៅចិន
Jan 22,2021
មិនខ្វះទីផ្សារទៀតទេ! កម្ពុជាមានរោងចក្រសម្អាតនិងវេចខ្ចប់ស្វាយស្រស់ ៤ធំៗដើម្បីនាំទៅចិន
មិនធ្លាប់មាននៅស្រុកខ្មែរ!កសិដ្ឋានតម្លៃ៤លាន$ ចិញ្ចឹមត្រីលម្អ៣ប្រភេទ នាំចេញទៅចិន១ក្បា​លខ្ទង់ពាន់ដុល្លារ
Jan 22,2021
មិនធ្លាប់មាននៅស្រុកខ្មែរ!កសិដ្ឋានតម្លៃ៤លាន$ ចិញ្ចឹមត្រីលម្អ៣ប្រភេទ នាំចេញទៅចិន១ក្បា​លខ្ទង់ពាន់ដុល្លារ