ត្រាំ ទុកពេលឱ្យ TikTok ៤៥ថ្ងៃ លក់ក្រុមហ៊ុនឱ្យ Microsoft បើមិនដូច្នោះទេនឹងត្រូវបិទហើយ
Sakada Khon Aug 03,2020
ត្រាំ ទុកពេលឱ្យ TikTok ៤៥ថ្ងៃ លក់ក្រុមហ៊ុនឱ្យ Microsoft បើមិនដូច្នោះទេនឹងត្រូវបិទហើយ
ធ្លាប់ដឹងទេឃើញគេល្បីឡានជប៉ុនទាំងនេះជិះពេញស្រុកខ្មែរតើមួយឆ្នាំជប៉ុនលក់ចេញប៉ុន្មានគ្រឿង?
Chham Makara Aug 03,2020
ធ្លាប់ដឹងទេឃើញគេល្បីឡានជប៉ុនទាំងនេះជិះពេញស្រុកខ្មែរតើមួយឆ្នាំជប៉ុនលក់ចេញប៉ុន្មានគ្រឿង?
ខណៈត្រាំប្រុងបិទ Tik Tok ក្រុមហ៊ុន Bill Gates ឯណោះ កំពុងតែចរចារប្រុងទិញ Tik Tok មកទាំងស្រុង
Sakada Khon Aug 03,2020
ខណៈត្រាំប្រុងបិទ Tik Tok ក្រុមហ៊ុន Bill Gates ឯណោះ កំពុងតែចរចារប្រុងទិញ Tik Tok មកទាំងស្រុង
ឱកាសដល់ហើយ! ស្រីៗមានគំនិតរកស៊ីប្រញាប់ដាក់ពាក្យចូលកម្មវិធីលំដាប់ពិភពលោកនេះទៅ គំនិតល្អ គេឱ្យ១ម៉ឺន៥ពាន់ដុល្លារមករកស៊ី
Sakada Khon Aug 03,2020
ឱកាសដល់ហើយ! ស្រីៗមានគំនិតរកស៊ីប្រញាប់ដាក់ពាក្យចូលកម្មវិធីលំដាប់ពិភពលោកនេះទៅ គំនិតល្អ គេឱ្យ១ម៉ឺន៥ពាន់ដុល្លារមករកស៊ី
Elon Musk បង្ហើបគម្រោងមួយជួយអ្នកមានឡាន ឱ្យរកលុយមួយឆ្នាំរហូត ៣ម៉ឺនដុល្លារ គ្រាន់តែធ្វើរឿងមួយនេះ
Sakada Khon Aug 02,2020
Elon Musk បង្ហើបគម្រោងមួយជួយអ្នកមានឡាន ឱ្យរកលុយមួយឆ្នាំរហូត ៣ម៉ឺនដុល្លារ គ្រាន់តែធ្វើរឿងមួយនេះ
មកមើលឡាន ២ ប្រភេទនេះនៅស្រុកខ្មែរតើឡានមួយណាល្អជិះជាង
Chham Makara Aug 02,2020
មកមើលឡាន ២ ប្រភេទនេះនៅស្រុកខ្មែរតើឡានមួយណាល្អជិះជាង