ផ្សារទំនើបAEON3 បានក្លាយទៅជា «តួឯក» ធ្វើឱ្យអចលនទ្រព្យនៅជុំវិញនោះរង្គោះរង្គើ
Nim Phanun May 29,2020
ផ្សារទំនើបAEON3 បានក្លាយទៅជា «តួឯក» ធ្វើឱ្យអចលនទ្រព្យនៅជុំវិញនោះរង្គោះរង្គើ
អភិបាលខេត្តកណ្តាលបានអះអាងថា អ្នកវិនិយោគអចលនទ្រព្យកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍នៅតំបន់ព្រលានយន្តហោះថ្មី
Nim Phanun May 28,2020
អភិបាលខេត្តកណ្តាលបានអះអាងថា អ្នកវិនិយោគអចលនទ្រព្យកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍នៅតំបន់ព្រលានយន្តហោះថ្មី
សញ្ញាណទាំង៣ ដែលធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគខុនដូ ទឹកភ្នែក
SreyVann Pich May 28,2020
សញ្ញាណទាំង៣ ដែលធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគខុនដូ ទឹកភ្នែក
កែពីដីកសិកម្ម ផ្ទុកសុទ្ធតែមីន ក្លាយជាតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ខ្លាំង ដោយគម្រោងយក្សរបស់ក្រុមហ៊ុនOCIC
Nim Phanun May 28,2020
កែពីដីកសិកម្ម ផ្ទុកសុទ្ធតែមីន ក្លាយជាតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ខ្លាំង ដោយគម្រោងយក្សរបស់ក្រុមហ៊ុនOCIC
ចិត្តខ្លាំងមិនចង់បង់រំលស់ មានលុយក្នុងដៃជាង២ម៉ឺន$ទៅ៣ម៉ឺន$ គួរងាកពិចារណាទិញផ្ទះក្នុងគម្រោងទាំងនេះ
Nim Phanun May 28,2020
ចិត្តខ្លាំងមិនចង់បង់រំលស់ មានលុយក្នុងដៃជាង២ម៉ឺន$ទៅ៣ម៉ឺន$ គួរងាកពិចារណាទិញផ្ទះក្នុងគម្រោងទាំងនេះ
ការកសាងផ្លូវជាតិលេខ២ និង ២២ ត្រូវបានកូរ៉េទទួលស្គាល់ថាមានសភាពយឺតយ៉ាវនឹងប្តេជ្ញាចិត្តសាងសង់ឱ្យទាន់ពេលវេលា
SreyVann Pich May 27,2020
ការកសាងផ្លូវជាតិលេខ២ និង ២២ ត្រូវបានកូរ៉េទទួលស្គាល់ថាមានសភាពយឺតយ៉ាវនឹងប្តេជ្ញាចិត្តសាងសង់ឱ្យទាន់ពេលវេលា