១គីឡូ ១០៩$! ទាំងនេះជាដើមចម ដែលធ្វើឲ្យអង្កររបស់ជប៉ុន មួយប្រភេទមានតម្លៃថ្លៃខ្លាំង
May 11,2021
១គីឡូ ១០៩$! ទាំងនេះជាដើមចម ដែលធ្វើឲ្យអង្កររបស់ជប៉ុន មួយប្រភេទមានតម្លៃថ្លៃខ្លាំង
អ្នកជំនាញវីរុសសាស្រ្ដនៅថៃ បង្ហាញ​ពី​ប្រសិទ្ធក្នុងការបង្កើតប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ​រវាង​វ៉ាក់​សាំ​ងSin​ov​ac​ និងAstraZeneca
May 11,2021
អ្នកជំនាញវីរុសសាស្រ្ដនៅថៃ បង្ហាញ​ពី​ប្រសិទ្ធក្នុងការបង្កើតប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ​រវាង​វ៉ាក់​សាំ​ងSin​ov​ac​ និងAstraZeneca
គ្រាន់តែស្នូលពោតសោះ អាចច្នៃជាអាជីវកម្មបាន ២ប្រ​ភេ​ទ​​​​ផ្សេង​គ្នា​ ខណៈ​នៅ​ខ្មែរ​មិន​ទាន់​មានអ្នកធ្វើ
May 10,2021
គ្រាន់តែស្នូលពោតសោះ អាចច្នៃជាអាជីវកម្មបាន ២ប្រ​ភេ​ទ​​​​ផ្សេង​គ្នា​ ខណៈ​នៅ​ខ្មែរ​មិន​ទាន់​មានអ្នកធ្វើ
មិនឈូសចោល! បន្លែដាំបានតែលក់មិនចេញ កសិករម៉ាឡេស៊ីប្រើតែម៉ាស៊ីន១នេះ ច្នៃបង្កើតចំណូលគុណនឹង២
May 10,2021
មិនឈូសចោល! បន្លែដាំបានតែលក់មិនចេញ កសិករម៉ាឡេស៊ីប្រើតែម៉ាស៊ីន១នេះ ច្នៃបង្កើតចំណូលគុណនឹង២
ស្ទើរតែមិនជឿ! អ្នកស្រឡាញ់ប្រទាលមានដឹងទេ ពូជប្រទាល ១០ប្រភេទនេះ តម្លៃខ្ទង់ពាន់$ កំពុងលក់ដាច់ខ្លាំង
May 10,2021
ស្ទើរតែមិនជឿ! អ្នកស្រឡាញ់ប្រទាលមានដឹងទេ ពូជប្រទាល ១០ប្រភេទនេះ តម្លៃខ្ទង់ពាន់$ កំពុងលក់ដាច់ខ្លាំង
មិនធ្លាប់ដឹងសោះថាដូងមានតម្រូវការខ្ពស់បំផុតលើពិភពលោក ខណៈឆ្នាំនេះឡើង ថ្លៃគុណនឹង៣ នៅវៀតណាម
May 10,2021
មិនធ្លាប់ដឹងសោះថាដូងមានតម្រូវការខ្ពស់បំផុតលើពិភពលោក ខណៈឆ្នាំនេះឡើង ថ្លៃគុណនឹង៣ នៅវៀតណាម