ចោលប្រាក់ខែខ្ទង់ ៥ពាន់$ ដើរតាមក្ដីស្រមៃ សហគ្រិនរូបនេះបើកក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯង ធ្វើតាំងពីបូមលូ កើបសំរាម សេវាកម្មរាប់ពាន់មុខ
Jan 20,2022
ចោលប្រាក់ខែខ្ទង់ ៥ពាន់$ ដើរតាមក្ដីស្រមៃ សហគ្រិនរូបនេះបើកក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯង ធ្វើតាំងពីបូមលូ កើបសំរាម សេវាកម្មរាប់ពាន់មុខ
បច្ចេកទេសក្រុមហ៊ុនធំៗលក់ផលិតផលមួយមុខបានរាប់លាន ចែកចាយពាសពេញផ្ទៃប្រទេស
Jan 20,2022
បច្ចេកទេសក្រុមហ៊ុនធំៗលក់ផលិតផលមួយមុខបានរាប់លាន ចែកចាយពាសពេញផ្ទៃប្រទេស
មកស្គាល់ទីតាំងស្ថានីយសាកអាគុយឡានអគ្គិសនីនៅខ្មែរ ខណៈខេត្ដ ២ នេះមានមុនគេ
Jan 19,2022
មកស្គាល់ទីតាំងស្ថានីយសាកអាគុយឡានអគ្គិសនីនៅខ្មែរ ខណៈខេត្ដ ២ នេះមានមុនគេ
អបអរសាទរ! App QR ស្កេនវត្តមានរបស់កូនខ្មែរ ចុះ MoU ជាមួយក្រុមហ៊ុនស្វែងរកការងារ Jobboom និង សារព័ត៌មាន Alynana
Dec 28,2021
អបអរសាទរ! App QR ស្កេនវត្តមានរបស់កូនខ្មែរ ចុះ MoU ជាមួយក្រុមហ៊ុនស្វែងរកការងារ Jobboom និង សារព័ត៌មាន Alynana
មុនដាច់ឆ្នាំ២០២១ LM Car ត្រៀមចែករង្វាន់សន្ធឹក ល្បីថាមាន iPhone 13 Pro Max ច្រើនគ្រឿងទៀត
Dec 23,2021
មុនដាច់ឆ្នាំ២០២១ LM Car ត្រៀមចែករង្វាន់សន្ធឹក ល្បីថាមាន iPhone 13 Pro Max ច្រើនគ្រឿងទៀត
Meta បិទជាបន្តបន្ទាប់! ថ្ងៃមុនបិទ Tag ឥឡូវគ្រោងបិទមុខងារ «ស្វែងរកការងារ» លើហ្វេសប៊ុកទៀតហើយ
Dec 21,2021
Meta បិទជាបន្តបន្ទាប់! ថ្ងៃមុនបិទ Tag ឥឡូវគ្រោងបិទមុខងារ «ស្វែងរកការងារ» លើហ្វេសប៊ុកទៀតហើយ