មកស្គាល់ទីតាំង ៣ ដែលល្បីផលិតផលគ្រឿងសម្អាងល្អៗ ដែលអ្នករកស៊ីអនឡាញគួរតែពិចារណា
Sokhlang Jun 02,2020
មកស្គាល់ទីតាំង ៣ ដែលល្បីផលិតផលគ្រឿងសម្អាងល្អៗ ដែលអ្នករកស៊ីអនឡាញគួរតែពិចារណា
រិទ្ធ ម៉ាលីស៖ ពីក្មេងស្រី រកស៊ីតាមចិញ្ចើមផ្លូវ ក្លាយជាអ្នកបោះដុំខោអាវក្បាលគីបដ៏ធំនៅភ្នំពេញ
Meng Songly Jun 02,2020
រិទ្ធ ម៉ាលីស៖ ពីក្មេងស្រី រកស៊ីតាមចិញ្ចើមផ្លូវ ក្លាយជាអ្នកបោះដុំខោអាវក្បាលគីបដ៏ធំនៅភ្នំពេញ
ម្ចាស់ភោជនីដ្ឋាន Hot Stone ដែលកំពុងល្បីខ្លាំងក្នុងខេត្តសៀមរាបបង្ហើបពីគន្លឺះរកស៊ីជោគជ័យលើវិស័យភោជនីដ្ឋាន
Sokhlang Jun 01,2020
ម្ចាស់ភោជនីដ្ឋាន Hot Stone ដែលកំពុងល្បីខ្លាំងក្នុងខេត្តសៀមរាបបង្ហើបពីគន្លឺះរកស៊ីជោគជ័យលើវិស័យភោជនីដ្ឋាន
ក្រុមហ៊ុនថៃ CP បោះទុនជាង ១០ ពាន់លាន$ ទិញយកអាជីវកម្មហាងលក់រាយ Tesco
Sokhlang Jun 02,2020
ក្រុមហ៊ុនថៃ CP បោះទុនជាង ១០ ពាន់លាន$ ទិញយកអាជីវកម្មហាងលក់រាយ Tesco
ចិន បើកសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ ប៉ុន្តែការនាំចេញបន្តធ្លាក់ចុះ ដោយសារមូលហេតុទាំងនេះ
Sokhlang Jun 01,2020
ចិន បើកសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ ប៉ុន្តែការនាំចេញបន្តធ្លាក់ចុះ ដោយសារមូលហេតុទាំងនេះ
ហេង​​ ឡេ​ង​ ៖ អាជីវកម្មមួយដើរទៅមុខបានល្អ គឺអាស្រ័យទៅលើសកម្មភាពរបស់ម្ចាស់អាជីវកម្មដោយផ្ទាល់
Sokhlang Jun 02,2020
ហេង​​ ឡេ​ង​ ៖ អាជីវកម្មមួយដើរទៅមុខបានល្អ គឺអាស្រ័យទៅលើសកម្មភាពរបស់ម្ចាស់អាជីវកម្មដោយផ្ទាល់