កសិករ សេង សម្បត្តិ និយាយថា បើដាំដំណាំក្នុងផ្ទះសំណាញ់ កុំចោលពូជដំណាំ ៤មុខនេះឱ្យសោះ!
Oct 24,2021
កសិករ សេង សម្បត្តិ និយាយថា បើដាំដំណាំក្នុងផ្ទះសំណាញ់ កុំចោលពូជដំណាំ ៤មុខនេះឱ្យសោះ!
ល្បីពេញបណ្តាញសង្គមនិយមញ៉ាំសារ៉ាយសមុទ្រ មានដឹងទេនៅថៃគេប្រើបច្ចេកទេសដាំរបៀបណា?
Oct 22,2021
ល្បីពេញបណ្តាញសង្គមនិយមញ៉ាំសារ៉ាយសមុទ្រ មានដឹងទេនៅថៃគេប្រើបច្ចេកទេសដាំរបៀបណា?
កសិករតែងឆ្ងល់ ហេតុអ្វីជីនិងថ្នាំគីមីឡើងថ្លៃខ្លាំង? តោះទៅដឹងពីមូលហេតុពិតប្រាកដ
Oct 22,2021
កសិករតែងឆ្ងល់ ហេតុអ្វីជីនិងថ្នាំគីមីឡើងថ្លៃខ្លាំង? តោះទៅដឹងពីមូលហេតុពិតប្រាកដ
មិនធម្មតា! ចិនផលិតពូជស្រូវកូនកាត់ជំនាន់ទី៣ បំបែកកំណត់ត្រាថ្មី ទិន្នផលជាង ២២តោន/ហិកតា
Oct 22,2021
មិនធម្មតា! ចិនផលិតពូជស្រូវកូនកាត់ជំនាន់ទី៣ បំបែកកំណត់ត្រាថ្មី ទិន្នផលជាង ២២តោន/ហិកតា
ក្រសួងប្រកាស! ម្ចាស់អាជីវកម្ម និងក្រុមហ៊ុនលក់គ្រាប់ពូជដំណាំគ្រប់ប្រភេទ ត្រូវទៅចុះបញ្ជីទទួលស្គាល់ មុនដាក់លក់
Oct 21,2021
ក្រសួងប្រកាស! ម្ចាស់អាជីវកម្ម និងក្រុមហ៊ុនលក់គ្រាប់ពូជដំណាំគ្រប់ប្រភេទ ត្រូវទៅចុះបញ្ជីទទួលស្គាល់ មុនដាក់លក់
ក្រសួងកសិកម្មបញ្ជាក់ថា ប្រទេសក្បែរខាង២នេះ ជាទីផ្សារធំៗ សម្រាប់នាំចេញផលិតផលពីកម្ពុជា
Oct 21,2021
ក្រសួងកសិកម្មបញ្ជាក់ថា ប្រទេសក្បែរខាង២នេះ ជាទីផ្សារធំៗ សម្រាប់នាំចេញផលិតផលពីកម្ពុជា