បន្ទាន់! ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ចំនួន២១ នៅភ្នំពេញនិងព្រះសីហនុ
Mar 06,2021
បន្ទាន់! ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ចំនួន២១ នៅភ្នំពេញនិងព្រះសីហនុ
ត្រៀម! 7 ELEVEN BIG C និងCP All និងក្រុមហ៊ុនប្រមាណ ៩០ទៀត មានបំណងពង្រីកទីផ្សារនិងវិនិយោគនៅកម្ពុជា
Mar 05,2021
ត្រៀម! 7 ELEVEN BIG C និងCP All និងក្រុមហ៊ុនប្រមាណ ៩០ទៀត មានបំណងពង្រីកទីផ្សារនិងវិនិយោគនៅកម្ពុជា
វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ AstraZeneca នឹងត្រូវផ្ដល់ជូនជាពិសេសដល់ក្រុមមនុស្សទាំងនេះ
Mar 05,2021
វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ AstraZeneca នឹងត្រូវផ្ដល់ជូនជាពិសេសដល់ក្រុមមនុស្សទាំងនេះ
កុំប្រហែស! អ្នកឆ្លងកូវីដ១៩នៅកម្ពុជាកើនឡើងសរុបជិត១ពាន់នាក់ ខណៈថ្ងៃនេះរកឃើញ ២៣ នាក់បន្ថែមទៀត
Mar 05,2021
កុំប្រហែស! អ្នកឆ្លងកូវីដ១៩នៅកម្ពុជាកើនឡើងសរុបជិត១ពាន់នាក់ ខណៈថ្ងៃនេះរកឃើញ ២៣ នាក់បន្ថែមទៀត
ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្ដីប្រកាសជុំវិញការស្លាប់ជនជាតិចិននៅមណ្ឌលព្យាបាលកូវីដ១៩ ព្រែកព្នៅ
Mar 04,2021
ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្ដីប្រកាសជុំវិញការស្លាប់ជនជាតិចិននៅមណ្ឌលព្យាបាលកូវីដ១៩ ព្រែកព្នៅ
ពលរដ្ឋនៅសង្កាត់ឫស្សីកែវ ១២ នាក់បានធ្វើតេស្ដកូវីដ១៩លើកទី២ ខណៈមាន ១ នាក់វិជ្ជមាន
Mar 04,2021
ពលរដ្ឋនៅសង្កាត់ឫស្សីកែវ ១២ នាក់បានធ្វើតេស្ដកូវីដ១៩លើកទី២ ខណៈមាន ១ នាក់វិជ្ជមាន