អាជ្ញាធរខេត្ដព្រះសីហនុសម្រេចផ្អាកដំណើរការអាជីវកម្មដឹកភ្ញៀវទេសចរណ៍តាមផ្លូវទឹក
Koem Bunthoeun Aug 03,2020
អាជ្ញាធរខេត្ដព្រះសីហនុសម្រេចផ្អាកដំណើរការអាជីវកម្មដឹកភ្ញៀវទេសចរណ៍តាមផ្លូវទឹក
ស្ងាត់ៗវៀតណាមមានអ្នកស្លាប់ដោយសារកូវីដ១៩កើនដល់៦នាក់ខណៈអ្នកឆ្លងមានរាប់រយនាក់
Koem Bunthoeun Aug 03,2020
ស្ងាត់ៗវៀតណាមមានអ្នកស្លាប់ដោយសារកូវីដ១៩កើនដល់៦នាក់ខណៈអ្នកឆ្លងមានរាប់រយនាក់
ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសលទ្ធផលថ្មីនៃអ្នកជំងឺកូវីដ១៩នៅកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី០៣ ខែសីហានេះ
Koem Bunthoeun Aug 03,2020
ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសលទ្ធផលថ្មីនៃអ្នកជំងឺកូវីដ១៩នៅកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី០៣ ខែសីហានេះ
ក្រសួង-ស្ថាប័ន ៥ រៀបចំផែនការកែប្រែខេត្តសៀមរាបជាគោលដៅទេសចរណ៍ដ៏ទាក់ទាញ់ខ្លាំងទី១នៅកម្ពុជា
Koem Bunthoeun Aug 02,2020
ក្រសួង-ស្ថាប័ន ៥ រៀបចំផែនការកែប្រែខេត្តសៀមរាបជាគោលដៅទេសចរណ៍ដ៏ទាក់ទាញ់ខ្លាំងទី១នៅកម្ពុជា
សម្ដេច ហ៊ុន សែន ​អំពាវនាវជាថ្មីក្រោយមានករណីឆ្លងកូវីដ១៩ជាបន្ដបន្ទាប់ខណៈអ្នកពាក់ម៉ាស់កាន់តែតិចទៅៗ
Koem Bunthoeun Aug 02,2020
សម្ដេច ហ៊ុន សែន ​អំពាវនាវជាថ្មីក្រោយមានករណីឆ្លងកូវីដ១៩ជាបន្ដបន្ទាប់ខណៈអ្នកពាក់ម៉ាស់កាន់តែតិចទៅៗ
មុននេះក្រសួងសុខាភិបាលបង្ហាញលទ្ធផលនៃអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា
Koem Bunthoeun Aug 02,2020
មុននេះក្រសួងសុខាភិបាលបង្ហាញលទ្ធផលនៃអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា