​ដោយសារហេតុផល១នេះ ប្រទេសចំនួន ១២៩ បូករួមទាំងកម្ពុជា ត្រូវជប៉ុនហាមមិនឱ្យចូលប្រទេសខ្លួនដាច់ខាត
Sokhlang Jul 02,2020
​ដោយសារហេតុផល១នេះ ប្រទេសចំនួន ១២៩ បូករួមទាំងកម្ពុជា ត្រូវជប៉ុនហាមមិនឱ្យចូលប្រទេសខ្លួនដាច់ខាត
រវល់រកស៊ី គ្មានពេលមើលកូន!!! មហាសេដ្ឋី Bill Gates ដាក់វិន័យធំ១ សម្រាប់កូនៗរបស់គាត់
Meng Songly Jul 02,2020
រវល់រកស៊ី គ្មានពេលមើលកូន!!! មហាសេដ្ឋី Bill Gates ដាក់វិន័យធំ១ សម្រាប់កូនៗរបស់គាត់
អ៊ឹង វុទ្ធី៖​ ចោលការងារធ្លាប់ធ្វើជាង១០ឆ្នាំ​ ងាកមកលក់នំត្នោត អាចរកចំណូលបាន១០០$ ក្នុង១ថ្ងៃ
Sokhlang Jul 01,2020
អ៊ឹង វុទ្ធី៖​ ចោលការងារធ្លាប់ធ្វើជាង១០ឆ្នាំ​ ងាកមកលក់នំត្នោត អាចរកចំណូលបាន១០០$ ក្នុង១ថ្ងៃ
កញ្ញា Boki ៖ លុយចូលជាង ២ម៉ឺនដុល្លារក្នុង១ខែ ដោយគ្រាន់តែអង្គុយញ៉ាំអាហារនៅមុខកាមេរ៉ា
Sokhlang Jul 01,2020
កញ្ញា Boki ៖ លុយចូលជាង ២ម៉ឺនដុល្លារក្នុង១ខែ ដោយគ្រាន់តែអង្គុយញ៉ាំអាហារនៅមុខកាមេរ៉ា
ចិនថា ការហាមឃាត់របស់ឥណ្ឌា ចំពោះកម្មវិធីចិន អាចរំលោភលើច្បាប់ដ៏ធំ១របស់ពិភពលោក
Meng Songly Jul 01,2020
ចិនថា ការហាមឃាត់របស់ឥណ្ឌា ចំពោះកម្មវិធីចិន អាចរំលោភលើច្បាប់ដ៏ធំ១របស់ពិភពលោក
ឥណ្ឌាលេង១ក្បាច់នេះ ធ្វើឱ្យ១ថ្ងៃ TikTok បាត់ចំណូល៥០ម៉ឺន$ និងអាចបាត់អ្នកប្រើរាប់រយលាននាក់
Sokhlang Jul 01,2020
ឥណ្ឌាលេង១ក្បាច់នេះ ធ្វើឱ្យ១ថ្ងៃ TikTok បាត់ចំណូល៥០ម៉ឺន$ និងអាចបាត់អ្នកប្រើរាប់រយលាននាក់