ដំណឹងល្អ! ក្រុមហ៊ុន Hyundai ប្រកាសប្រមូលទិញស្លឹកគ្រៃខ្មែរ នាំចេញទៅក្រៅប្រទេសបន្ថែមទៀត
Sa Thoura Jul 13,2020
ដំណឹងល្អ! ក្រុមហ៊ុន Hyundai ប្រកាសប្រមូលទិញស្លឹកគ្រៃខ្មែរ នាំចេញទៅក្រៅប្រទេសបន្ថែមទៀត
ខណៈម្ទេសនាំចូលពីប្រទេសជិតខាងមិនតិចតោនទេក្នុងមួយថ្ងៃ កសិករមិនគួរមើលរំលងបច្ចេកទេសដាំម្ទេសមួយនេះឡើយ
Sa Thoura Jul 12,2020
ខណៈម្ទេសនាំចូលពីប្រទេសជិតខាងមិនតិចតោនទេក្នុងមួយថ្ងៃ កសិករមិនគួរមើលរំលងបច្ចេកទេសដាំម្ទេសមួយនេះឡើយ
អតីតនិស្សិត IT ក្រោយត្រលប់មកពីប្រទេសថៃ ងាកមកចាប់របរទាំងនេះ បច្ចុប្បន្នកំពុងកាក់កបខ្លាំង
Sa Thoura Jul 12,2020
អតីតនិស្សិត IT ក្រោយត្រលប់មកពីប្រទេសថៃ ងាកមកចាប់របរទាំងនេះ បច្ចុប្បន្នកំពុងកាក់កបខ្លាំង
ដំណាំប៉ុន្មានមុខនេះ ចាយពេលចន្លោះពី ៤ ទៅ ៧ខែ ធានារកចំណូលចូលរាល់ថ្ងៃ និងចិញ្ចឹមគ្រួសារបានរាប់ឆ្នាំ ដោយងាយ!     
Sa Thoura Jul 12,2020
ដំណាំប៉ុន្មានមុខនេះ ចាយពេលចន្លោះពី ៤ ទៅ ៧ខែ ធានារកចំណូលចូលរាល់ថ្ងៃ និងចិញ្ចឹមគ្រួសារបានរាប់ឆ្នាំ ដោយងាយ!     
ម្ចាស់កសិដ្ឋាន តាំង ឆេងហួត ថា ដូងក្រអូបជាដំណាំងាយដាំ អាចលក់បានទាំង កូន ផ្លែ និងដើមខ្លះអាចមានតម្លៃជិត ២០០$ឯណោះ
Sa Thoura Jul 12,2020
ម្ចាស់កសិដ្ឋាន តាំង ឆេងហួត ថា ដូងក្រអូបជាដំណាំងាយដាំ អាចលក់បានទាំង កូន ផ្លែ និងដើមខ្លះអាចមានតម្លៃជិត ២០០$ឯណោះ
បើមិនចង់ធ្វើការឱ្យគេអស់១ជីវិត! កំឡុងពេលធ្វើការកុំឱ្យខាត ត្រូវឆ្លៀតសន្សំ ៥ចំណុចនេះផង
Sa Thoura Jul 10,2020
បើមិនចង់ធ្វើការឱ្យគេអស់១ជីវិត! កំឡុងពេលធ្វើការកុំឱ្យខាត ត្រូវឆ្លៀតសន្សំ ៥ចំណុចនេះផង