ប្រាក់ ១$ ២$ និង៥$ ចាយបានធម្មតាលើទីផ្សារ  តែធនាគារជាតិនឹងធ្វើរឿង៣ទៅលើក្រដាសប្រាក់ទាំងនេះ
Toeuy Hong May 28,2020
ប្រាក់ ១$ ២$ និង៥$ ចាយបានធម្មតាលើទីផ្សារ តែធនាគារជាតិនឹងធ្វើរឿង៣ទៅលើក្រដាសប្រាក់ទាំងនេះ
ព្រឹកនេះ ធនាគារជាតិបើកអង្គប្រជុំស្ដីពីការផ្អាកទទួលយកក្រដាសប្រាក់១ដុល្លារដល់៥ដុល្លារ
Toeuy Hong May 28,2020
ព្រឹកនេះ ធនាគារជាតិបើកអង្គប្រជុំស្ដីពីការផ្អាកទទួលយកក្រដាសប្រាក់១ដុល្លារដល់៥ដុល្លារ
របស់ដែលអ្នកមិនអាចទិញបាន​ បើទោះបីជាអ្នកមានលុយច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយ
Kanndara May 28,2020
របស់ដែលអ្នកមិនអាចទិញបាន​ បើទោះបីជាអ្នកមានលុយច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយ
ការប្រ​មូលពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន និងយាន្តជំនិះគ្រប់ប្រភេទឆ្នាំ២០២០ ផុតកំណត់ត្រឹមថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា
Nutsonet May 28,2020
ការប្រ​មូលពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន និងយាន្តជំនិះគ្រប់ប្រភេទឆ្នាំ២០២០ ផុតកំណត់ត្រឹមថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា
ការវិភាគតាមបច្ចេកទេសនៃគូរូបិយប័ណ្ណដុល្លារអាមេរិកនិងយ៉េនជប៉ុនសម្រាប់ទីផ្សាររូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិថ្ងៃនេះ
Toeuy Hong May 28,2020
ការវិភាគតាមបច្ចេកទេសនៃគូរូបិយប័ណ្ណដុល្លារអាមេរិកនិងយ៉េនជប៉ុនសម្រាប់ទីផ្សាររូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិថ្ងៃនេះ
ត្រឹម២សប្តាហ៍សោះយីហោល្បីៗចំនួន ៣ នៅអាមេរិកប្រកាសក្ស័យធន ដោយសារមូលហេតុទាំងនេះ
Nutsonet May 28,2020
ត្រឹម២សប្តាហ៍សោះយីហោល្បីៗចំនួន ៣ នៅអាមេរិកប្រកាសក្ស័យធន ដោយសារមូលហេតុទាំងនេះ