ក្រុមហ៊ុនយក្សរបស់អាមេរិកចំនួន៦ ត្រៀមពង្រីកការវិនិយោគនៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាជាងមុន
Koem Bunthoeun Sep 27,2020
ក្រុមហ៊ុនយក្សរបស់អាមេរិកចំនួន៦ ត្រៀមពង្រីកការវិនិយោគនៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាជាងមុន
ក្រសួងសុខាភិបាលចាត់វិធានការតឹងរឹង ៥ ខណៈជំងឺគ្រុនឈីកកំពុងមានការកើនឡើងខ្លាំង
Koem Bunthoeun Sep 27,2020
ក្រសួងសុខាភិបាលចាត់វិធានការតឹងរឹង ៥ ខណៈជំងឺគ្រុនឈីកកំពុងមានការកើនឡើងខ្លាំង
ក្រសួងឲ្យពលរដ្ឋ២តំបន់នេះ ប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់៣ថ្ងៃជាប់គ្នាចំពោះគ្រោះថ្នាក់នានាពីបម្រែលបម្រួលអាកាសធាតុ
Koem Bunthoeun Sep 27,2020
ក្រសួងឲ្យពលរដ្ឋ២តំបន់នេះ ប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់៣ថ្ងៃជាប់គ្នាចំពោះគ្រោះថ្នាក់នានាពីបម្រែលបម្រួលអាកាសធាតុ
ស្ពានអាកាសនិងផ្លូវក្រោមដីថ្មីតម្លៃប្រមាណ២២លានដុល្លារនៅភ្នំពេញ ត្រូវបានស្ថាបនារួចរាល់៥៥%ហើយ
Koem Bunthoeun Sep 27,2020
ស្ពានអាកាសនិងផ្លូវក្រោមដីថ្មីតម្លៃប្រមាណ២២លានដុល្លារនៅភ្នំពេញ ត្រូវបានស្ថាបនារួចរាល់៥៥%ហើយ
ដើម្បីតបស្នងនិងគិតគូរដល់បុគ្គលិក ក្រុមហ៊ុនGoogleបានធ្វើរឿងទាំងនេះដល់បុគ្គលិក
Koem Bunthoeun Sep 26,2020
ដើម្បីតបស្នងនិងគិតគូរដល់បុគ្គលិក ក្រុមហ៊ុនGoogleបានធ្វើរឿងទាំងនេះដល់បុគ្គលិក
ច្បាស់ការហើយ! ក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់លទ្ធផលតេស្តរកមេរោគកូវីដ១៩ លើបុរសជនជាតិហុងគ្រី
Koem Bunthoeun Sep 26,2020
ច្បាស់ការហើយ! ក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់លទ្ធផលតេស្តរកមេរោគកូវីដ១៩ លើបុរសជនជាតិហុងគ្រី