ការគ្រប់គ្រងលំហូរសាច់ប្រាក់មិនត្រឹមត្រូវអាជីវកម្មនឹងដួល! តិចនិចគ្រប់គ្រងចរន្ដសាច់ប្រាក់ដែលម្ចាស់អាជីវកម្មគួរយល់ដឹង

ហេតុអ្វីបានជាការគ្រប់គ្រងចរន្តសាច់ប្រាក់មានភាពចាំបាច់សម្រាប់អាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក?ប្រសិនបើអ្នកពិតជាចង់ទទួលបានជោគជ័យក្នុងមុខជំនួញ នោះការគ្រប់គ្រងលំហូរសាច់ប្រាក់មានសារៈសំខាន់ណាស់។ការគ្រប់គ្រងលំហូរសាច់ប្រាក់ត្រឹមត្រូវចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃដំបូងដែលអ្នកចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មរបស់អ្នក។ អ្នកគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ល្អពិនិត្យឡើងវិញនូវសាច់ប្រាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយពិនិត្យមើលប្រភពសាច់ប្រាក់និងតម្រូវការសម្រាប់សប្តាហ៍ ខែនិងត្រីមាសបន្ទាប់។ ការធ្វើបែបនេះធ្វើឱ្យពួកគេអាចរៀបចំផែនការសម្រាប់តម្រូវការសាច់ប្រាក់ដ៏ធំណាមួយមុនពេលពួកគេជួបវិបត្តិសាច់ប្រាក់។
ខាងក្រោមនេះគឺជាគន្លឹះលំហូរសាច់ប្រាក់មួយចំនួនដែលនឹងជួយអ្នកនៅពេលអ្នកបង្កើតអាជីវកម្ម៖

កាត់បន្ថយប្រាក់ឈ្មួល
ប្រសិនបើអ្នកកំពុងចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មមួយ អ្នកមិនគួរចំណាយប្រាក់ទៅលើការជួលបុគ្គលិកធ្វើការនោះទេ។បើសិនជាអាចអ្នកអាចពន្យាពេលការចំណាយប្រាក់ខែទៅលើបុគ្កិលរហូតដល់ជំនួញរបស់អ្នកអាចបង្កើតលំហូរសាច់ប្រាក់ពីការលក់នោះវារឹតតែប្រសើរ។ ដូចគ្នានេះដែរប្រសិនបើអាចធ្វើបានរក្សាការងារពេញម៉ោងរបស់អ្នកដដែលហើយចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មជាការងារក្រៅម៉ោងរបស់អ្នក នោះកាន់តែប្រសើរថែមទៀត។

មិនត្រូវពន្យាពេលក្នុងការទូទាត់
ប្រាកដណាស់ដើម្បីអាជីវកម្មរបស់អ្នកដំណើរការទៅបានលុះត្រាតែមានអតិថិជន។ អតិថិជនរបស់អ្នកនឹងធ្វើអ្វីដែលពួកគេអាចធ្វើបានដើម្បីពន្យារពេលការទូទាត់។ ពីព្រោះពួកគេក៏មានលំហូរសាច់ប្រាក់ដែលត្រូវបារម្ភដូចគ្នាដែរ។ វិក្កយបត្រអតិថិជនរបស់អ្នកបានយ៉ាងឆាប់រហ័សលើការដឹកជញ្ជូនទំនិញឬនៅពេលដែលផ្តល់សេវា។ ហើយអ្នកគួរបង្កើតការពិន័យលើការទូទាត់យឺតយ៉ាវនិងការបញ្ជាទិញអប្បបរមា ដូចជាការបង់ប្រាក់ដោយផ្ទាល់ឬការទូទាត់តាមអ៊ិនធឺណិតដើម្បីបង្កើនល្បឿននៃលំហូរចំណូល។

មើលការចំណាយរបស់អ្នក
អាជីវកម្មជាច្រើនបានភ្លេចថាផ្នែកសំខាន់នៃលំហូរសាច់ប្រាក់ត្រូវបានគ្រប់គ្រងវិក័យប័ត្រផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ។ អ្នកត្រូវប្រាកដថាអ្នកត្រូវបង់លុយឱ្យបានឆាប់ហើយស្នើសុំលក្ខខណ្ឌបង់ប្រាក់បន្ថែមនៅខាងមុខ។ ជាធម្មតាអ្នកផ្គត់ផ្គង់នឹងផ្តល់ឥណទានសម្រាប់រយៈពេល ៣០ទៅ ៩០ ថ្ងៃចំពោះអតិថិជនល្អដែលបានបង្កើតភាពទុកចិត្ត។ មួួយវីញទៀត មុនពេលទិញអ្វីមួយត្រូវកំណត់គោលដៅ បង្កើនការលក់ដើម្បីទទួលបានផលតបស្នងមកវិញយ៉ាងឆាប់រហ័ស។
វាមានសារៈសំខាន់ផងដែរនៅពេលដែរអ្នកបានបង្កើតការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងល្អដើម្បីដោះស្រាយលំហូរសាច់ប្រាក់។ អ្នកដែលកត់ត្រាបង្កាន់ដៃប្រាក់នៅលើប្រាក់បញ្ញើធនាគារគួរតែជាមនុស្សផ្សេងគ្នាពីអ្នកដែលបានផ្ញើប្រាក់ទៅគណនីដែលត្រូវទទួល។

ចេះសួរដើម្បីរកជំនួយ
ចុងបញ្ចប់ទាំងអស់នេះហាក់ដូចជាមានភាពស្មុគស្មាញប៉ុន្តែជំហាននីមួយៗនៃការគ្រប់គ្រងលំហូរសាច់ប្រាក់មានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះជោគជ័យនៃអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក។ ដូច្នេះកុំខ្លាចក្នុងការសុំជំនួយនិងទទួលបទពិសោធន៍ពីបុគ្គលជោគជ័យ ហើយអ្នកត្រូវតែស្រេកឃ្លានចង់ចេះចង់ដឹងឥតឈប់ឈរ។ អ្នកត្រូវឧស្សាហ៍ខលទូរសព្ទទៅកាន់គណនេយ្យករនិងអ្នកប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីទទួលបានដំបូន្មានក្នុងការរៀបចំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់របស់អ្នក៕

អត្ថបទដោយ៖ ធូរ៉ា

0 មតិ

បញ្ចេញមតិ

RELATED ARTICLES