ស្ថាបនិក BIKE cafe បង្ហើបតិចនិកបើកកាហ្វេរទេះតាមផ្លូវ រកចំណូលបានដល់១៥០ដុល្លារក្នុងមួយថែ្ង

បច្ចុប្បន្នទីផ្សារកាហ្វេមានការពេញនិយមច្រើនហើយក៏មានអ្នកអាជីវករមួយចំនួនពួកគាត់បើដំណើរការមិនថាជាលក្លណះកាហ្វេនៅតាមបណ្តាលហាងទំនើបឬនៅតាមតូបចញ្ចឹមថ្នល់ក្តី គឺកាហ្វេមានគាំទ្រ ចូលចិត្តពីសំណាក់មិនថាជាមនុស្សចាស់ ឬក៏យុវវ័យ ដោយប្រើដើមទុនតែជាង២ពាន់ដុល្លារប៉ុណ្ណោះ។

តាមរយះ ឃ្លីបវីឌីអូ បងស្រី គឹម ហ័ន ជាអាជីវករដែលប្រកបរបរបើកតូបកាហ្វេតាមចញ្ចឹមថ្នល់  BIKE CAFÉ បងស្រីបានចំណាយទុន ប្រហែល២ពាន់ដុល្លារ ហើយក្នុងមួយថែ្ងបងស្រីលក់ដាច់បានរហូតដល់ ៧០ កែវ បើគិតជាតម្លៃ ប្រហែល១៥០ដុល្លារអាមេរិក ចំណែកតម្លៃថោកសមរម្យ ។

ហើយមូលហេតុដែលបងស្រី បង្កើតតូបកាហ្វេ BIKE CAFÉ នេះដោយសារបច្ចុប្បន្ន មានកាហ្វេម៉ាកកាហ្វេប្រេនល្បីៗជាច្រើន ដោយមើលទៅមិនសូវមានការបើជាលក្លណះតូបកាហ្វេតាមចញ្ចឹមថ្នល់ ទើបជម្រុញឲ្យបងស្រីចាប់់ផ្តើមចង់បើកតូបកាហ្វេដងផ្លូវ ។

ដោយទីតំាងល្អកាហ្វេមានច្រើនប្រភេទ មានអានាម័យល្អ   រសជាតិឆ្ងាញ់ ហើយសេវាកម្មរហ័លទាន់ចិត្តផងដែរ មានការគាំទ្រចូលចិត្តច្រើន ហើយបងស្រីបន្តថាអាជីវកម្មតូបកាហ្វេចញ្ចឹមផ្លូវមួយនឹងគឺសំរាប់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារ៕

 

អត្ថបទដោយSreang chandy Franchise Writer

0 មតិ

បញ្ចេញមតិ

RELATED ARTICLES