វីរុសបំប្លែងថ្មីពីឥណ្ឌា ដែលអាចធ្វើឱ្យពិការភ្នែក បានឆ្លងចូលប្រទេសក្បែរខាងកម្ពុជា២នេះហើយ
May 11,2021
វីរុសបំប្លែងថ្មីពីឥណ្ឌា ដែលអាចធ្វើឱ្យពិការភ្នែក បានឆ្លងចូលប្រទេសក្បែរខាងកម្ពុជា២នេះហើយ
ដៃគូរធំ Pfizer នឹងយកប្រទេសអាស៊ាន១នេះ ធ្វើជាកន្លែងផលិត និងផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំង ទូទាំងអាស៊ី
May 10,2021
ដៃគូរធំ Pfizer នឹងយកប្រទេសអាស៊ាន១នេះ ធ្វើជាកន្លែងផលិត និងផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំង ទូទាំងអាស៊ី
ផ្ដើមចេញពីមាន់១០ក្បាល ស្រ្ដីរូបនេះ អាចរកចំណូលបានជាង២ពាន់$/ខែ ពីរបរនៅផ្ទះ១នេះ
May 10,2021
ផ្ដើមចេញពីមាន់១០ក្បាល ស្រ្ដីរូបនេះ អាចរកចំណូលបានជាង២ពាន់$/ខែ ពីរបរនៅផ្ទះ១នេះ
កូនខ្មែរ១ក្រុម អាចបង្កើតម៉ាស៊ីនម្យ៉ាង សម្រាប់សង្រ្គោះអ្នកជំងឺកូវីដ ខណៈពិភពលោកកំពុងត្រូវការម៉ាស៊ីននេះ
May 07,2021
កូនខ្មែរ១ក្រុម អាចបង្កើតម៉ាស៊ីនម្យ៉ាង សម្រាប់សង្រ្គោះអ្នកជំងឺកូវីដ ខណៈពិភពលោកកំពុងត្រូវការម៉ាស៊ីននេះ
ម៉ែន វង្សវឌ្ឍវត្ដី៖ ច្នៃពាក្យរិះគន់ ជាកម្លាំងចិត្ត ប្រឹងរកស៊ីរហូតអាចបង្កើតអាជីវកម្មធំ២ ក្នុងដៃ
May 09,2021
ម៉ែន វង្សវឌ្ឍវត្ដី៖ ច្នៃពាក្យរិះគន់ ជាកម្លាំងចិត្ត ប្រឹងរកស៊ីរហូតអាចបង្កើតអាជីវកម្មធំ២ ក្នុងដៃ
លោក Chase Fisher ៖ ច្នៃលុយខ្ចីមិត្តភក្ដិ ២ពាន់$ ទៅជាក្រុមហ៊ុនតម្លៃ ៩០លាន$ ត្រឹមពេល ៧ឆ្នាំ
May 09,2021
លោក Chase Fisher ៖ ច្នៃលុយខ្ចីមិត្តភក្ដិ ២ពាន់$ ទៅជាក្រុមហ៊ុនតម្លៃ ៩០លាន$ ត្រឹមពេល ៧ឆ្នាំ