វិធានការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិក និងការកាត់បន្ថយផលិតកម្មប្រេងអ៊ីរ៉ាក់ធ្វើឲ្យតម្លៃប្រេងបន្តកើនឡើងដល់៤២.២៨$/បារ៉ែល
Toeuy Hong Aug 11,2020
វិធានការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិក និងការកាត់បន្ថយផលិតកម្មប្រេងអ៊ីរ៉ាក់ធ្វើឲ្យតម្លៃប្រេងបន្តកើនឡើងដល់៤២.២៨$/បារ៉ែល
តារា Tik  Tok វ័យ១៨ឆ្នាំទម្លាយហេតុផលខ្លួនឈប់ប្រើAppមួយនេះ ទោះអាចទាញចំណូលរាប់លាន$ពីវាក៏ដោយ
Toeuy Hong Aug 11,2020
តារា Tik Tok វ័យ១៨ឆ្នាំទម្លាយហេតុផលខ្លួនឈប់ប្រើAppមួយនេះ ទោះអាចទាញចំណូលរាប់លាន$ពីវាក៏ដោយ
​តម្លៃមាសនឹងបន្តឡើងពី ២ពាន់ ហក់ដល់៤ពាន់ដុល្លារក្នុង១អោន ក្រោមហេតុផលធំៗ២នេះ
Nutsonet Aug 11,2020
​តម្លៃមាសនឹងបន្តឡើងពី ២ពាន់ ហក់ដល់៤ពាន់ដុល្លារក្នុង១អោន ក្រោមហេតុផលធំៗ២នេះ
ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុធំ៤ចេញកាតអនឡាញឲ្យប្រើមិនភ័យខ្លាចគេhackលុយពេលទិញទំនិញអនឡាញ
Toeuy Hong Aug 11,2020
ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុធំ៤ចេញកាតអនឡាញឲ្យប្រើមិនភ័យខ្លាចគេhackលុយពេលទិញទំនិញអនឡាញ
ការវិភាគប្រចាំសប្ដាហ៍លើប្រាក់អឺរ៉ូ សម្រាប់ទីផ្សារវិនិយោគលើហាងឆេងរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិ
Toeuy Hong Aug 10,2020
ការវិភាគប្រចាំសប្ដាហ៍លើប្រាក់អឺរ៉ូ សម្រាប់ទីផ្សារវិនិយោគលើហាងឆេងរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិ
សេដ្ឋីKevin៖ កុំប្រឹងចាយលុយលើរបស់នេះ បើខ្លួនអ្នកកំពុងស្ពាយបំណុលជាប់ខ្លួន
Toeuy Hong Aug 10,2020
សេដ្ឋីKevin៖ កុំប្រឹងចាយលុយលើរបស់នេះ បើខ្លួនអ្នកកំពុងស្ពាយបំណុលជាប់ខ្លួន