រាជរដ្ឋាបាលភិបាលសម្រេចបិទខ្ទប់រាជធានីភ្នំពេញ និងក្រុងតាខ្មៅទាំងស្រុងរយៈពេល ១៤ ថ្ងៃ
Apr 14,2021
រាជរដ្ឋាបាលភិបាលសម្រេចបិទខ្ទប់រាជធានីភ្នំពេញ និងក្រុងតាខ្មៅទាំងស្រុងរយៈពេល ១៤ ថ្ងៃ
ករណីផ្ទុះនៅតំបន់រោងចក្រ! គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៤ខែមេសានេះ កម្មករ កម្មការី ៦៧៩នាក់ហើយ ឆ្លងកូវីដ១៩
Apr 14,2021
ករណីផ្ទុះនៅតំបន់រោងចក្រ! គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៤ខែមេសានេះ កម្មករ កម្មការី ៦៧៩នាក់ហើយ ឆ្លងកូវីដ១៩
នៅថ្ងៃចូលឆ្នាំទី១នេះ កម្ពុជារកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ថ្មី  ១៧៨ នាក់ និងអ្នកជាសះស្បើយ ៣៨ នាក់
Apr 14,2021
នៅថ្ងៃចូលឆ្នាំទី១នេះ កម្ពុជារកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ថ្មី ១៧៨ នាក់ និងអ្នកជាសះស្បើយ ៣៨ នាក់
កូវីដ១៩នៅថៃរីករាលដាលខ្លាំងទៀតហើយ ខណៈថ្ងៃនេះរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីជិត ១០០០នាក់
Apr 13,2021
កូវីដ១៩នៅថៃរីករាលដាលខ្លាំងទៀតហើយ ខណៈថ្ងៃនេះរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីជិត ១០០០នាក់
ក្រសួងឲ្យពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្ននៅបាតុភូតផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្រ្តាក់ខណៈចាប់ផ្ដើមចំថ្ងៃចូលឆ្នាំ
Apr 13,2021
ក្រសួងឲ្យពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្ននៅបាតុភូតផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្រ្តាក់ខណៈចាប់ផ្ដើមចំថ្ងៃចូលឆ្នាំ
រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញរៀបចំមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងឥតគិតថ្លៃ ៣២ កន្លែងសម្រាប់អ្នករត់កង់បី
Apr 13,2021
រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញរៀបចំមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងឥតគិតថ្លៃ ៣២ កន្លែងសម្រាប់អ្នករត់កង់បី