អ្នកធ្វើការដាច់យប់ គួរមកស្គាល់ហាងទាំង៦នេះ! បើកដំណើរការ២៤ម៉ោង ហើយមិនខ្វះអាហារញាំ

បច្ចុប្បន្នអ្នកធ្វើអាជីវកម្មភាគតិចណាស់ដែលបើកដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន២៤ម៉ោង/២៤ម៉ោងនៅក្នុងស្រុកយើង។ ខុសពីពីយីហោទូទៅ ដោយហេតុផលទាំងនេះហើយទើបមានយីហោហ្រ្វេនឆាយ៦ទីតំាងបើកដំណើរការហូតដល់រ២៤ម៉ោងដែលជាភាពងាយស្រួយដល់អតិថិជនក្នុងការទិញទំនិញពីពួកគេ។

Business Cambodia សូមលើកឡើងអំពីយីហោហ្រ្វេនឆាយកាហេ្វនឹងម៉ាតទំនិញអន្តរជាតិដែលអាជីវកម្មដែលអាជីវកម្មនេះបើកដំណើរការរយៈពេលពេញមួយថែ្ងតែម្តង។

១. កាហេ្វAmazon

Amazon Riverside ហាងមួយនេះបើកទទួលបម្រើភ្ងៀវ២៤ម៉ោងដែលជាភាពចិត្តនឹងបំពេញតម្រូវការអតិថិជន ដែលកាហេ្វAmazon សាខាមួយនេះនៅតាមបណោ្តយតាមទនេ្ល។

២.កាហេ្វ Bridge

ហាងកាហ្វេBridge បើក២៤ម៉ោងពេញក្នុងមួយថែ្ង។កាហេ្វមានដល់ទៅ3សាខាឯណោះក្នុងរាធានីភ្នំពេញ។

៣.កាហេ្វToday

សាខាមួយចំនួនរបស់កាហ្វេធូដេ ក៏មានបើកបម្រើអតិថិជន២៤ម៉ោងដែរ។កាហ្វេធូដេ មានអាហារសម្រន់ជាច្រើនមុខសំរាប់អ្នកធ្វើការដាច់យប់ដូចគ្នា។

៤. ៣០Spm Cafe

យីហោហាងកាហេ្វ30Spm ក៏ជាហាងកាហេ្វមួយបើកបម្រើ២៤ម៉ោងពេញ លើសពីនេះមិនត្រឹមតែកាហេ្វទេក៏មានភេសជ្ចះជាច្រើនជម្រើសសម្រាប់អតិថិជន២៤ម៉ោង។

៥.Circle k

ហាងទំនិញម៉ាតCircle k ជាយីហោដែលមកពីអាមេរិកមានបើកទទួលភ្ងៀវ២៤ម៉ោង។អ្វីដែលពិសេលនោះCircle k មាន៨សាខាហើយនៅកម្ពុជា។

៦. Super/Duper

យីហោម៉ាតដែលលក់ទំនិញស្តង់ដារអន្តរជាតិដំបូងនៅកម្ពុជា ដែលបើកពេញ២៤ម៉ោង។យីហោទំនិញមួយនេះមួយចំនួមកពីមកពីអាមេរិកអូស្រ្តាលីជាដើមហើយSuper/Duper ម៉ាតឥឡូវមាន២សាខាក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ៕

 

អត្ថបទដោយ៖ NOUN VANNAK

Sathapanabank Online

តើលោកអ្នកពេញចិត្តអត្ថបទមួយនេះទេ?​សូមចូលរួមផ្តល់មតិកែតម្រូវ!

RELATED ARTICLES