ជីប ម៉ុង បន្ថែមប្រាក់១លានដុល្លារទៀត ដើម្បីកែសម្ផស្ស ទីក្រុងរណបហ្គ្រេនភ្នំពេញ
SreyVann Pich Oct 28,2020
ជីប ម៉ុង បន្ថែមប្រាក់១លានដុល្លារទៀត ដើម្បីកែសម្ផស្ស ទីក្រុងរណបហ្គ្រេនភ្នំពេញ
ដើររកទិញផ្ទះនៅរដូវភ្លៀង ជាឱកាសដ៏ល្អដែលធ្វើឱ្យយើងដឹងពីស្ថានភាពនៃគម្រោងនោះ
SreyVann Pich Oct 28,2020
ដើររកទិញផ្ទះនៅរដូវភ្លៀង ជាឱកាសដ៏ល្អដែលធ្វើឱ្យយើងដឹងពីស្ថានភាពនៃគម្រោងនោះ
ក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិចិនមួយគ្រោងធ្វើការវិនិយោគនិងធ្វើជាដៃគូរអភិវឌ្ឍន៍លើវិស័យអាកាសចរស៊ីវិលនៅកម្ពុជា
SreyVann Pich Oct 28,2020
ក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិចិនមួយគ្រោងធ្វើការវិនិយោគនិងធ្វើជាដៃគូរអភិវឌ្ឍន៍លើវិស័យអាកាសចរស៊ីវិលនៅកម្ពុជា
អាថ៌កំបាំងនៃប្រាសាទមេបុណ្យខាងលិច ទោះមានទឹកហូរជន់លិច ក៏នៅតែអណ្ដែត បង្អួតសម្រស់គ្រប់រដូវ
Nim Phanun Oct 15,2020
អាថ៌កំបាំងនៃប្រាសាទមេបុណ្យខាងលិច ទោះមានទឹកហូរជន់លិច ក៏នៅតែអណ្ដែត បង្អួតសម្រស់គ្រប់រដូវ
ច្នៃតែចំណុចមួយនេះ ធ្វើឱ្យព្រែកក្តាតរីសត នៅដីមាសខេត្តកំពត ល្បីផ្ទុះ News Feed !
Nim Phanun Oct 28,2020
ច្នៃតែចំណុចមួយនេះ ធ្វើឱ្យព្រែកក្តាតរីសត នៅដីមាសខេត្តកំពត ល្បីផ្ទុះ News Feed !
សៀមរាប នឹងមានទីក្រុងថ្មីមួយទៀត មានប្លង់គោលតាមបែបបុរាណ គ្មានវត្តមានអគារខ្ពស់ៗ
Nim Phanun Oct 28,2020
សៀមរាប នឹងមានទីក្រុងថ្មីមួយទៀត មានប្លង់គោលតាមបែបបុរាណ គ្មានវត្តមានអគារខ្ពស់ៗ