ទស្សនាវដ្តីពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាលេខ 19 ខែមិនា «គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ក្រុងភ្នំពេញ២០១៥»

March 19, 2015

ក្រៅពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ក្រុងភ្នំពេញ ក្នុងលេខខែមិនានេះ មានមាតិកាសំខាន់ច្រើនណាស់ដែលនឹងជួយគំនិតលោកអ្នកក្នុងការរកសីុ។

ខាងក្រោមនេះជាមាតិកាសំខាន់ៗនៅក្នុងលេខទី១៩ ខែមិនា នេះ

 1. សារៈសំខាន់នៃទីតាំងរបស់សណ្ឋាគារ
 2. ឆ្នាំ២០១៥ នេះ តើអ្នកគួរសម្រេចចិត្តទិញផ្ទះក្នុងក្រុងទេ?
 3. ដល់ពេលដែលត្រូវផ្លាស់ប្តូរលំនៅដ្ឋានហើយមែនទេ
 4. អចលនទ្រព្យ ខេត្តព្រះសីហនុ កំពុងរីកសុះសាយ
 5. លុយអាចទិញសុភមង្គលបាន
 6. ធ្វើដូចម្តេច ដើម្បីកំុឲ្យដាច់ខែដាច់ខ្យល់?
 7. ១០ ចំណុចគួរជៀសវាងពេលស្នើសំុតម្លើងប្រាក់ខែ
 8. គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ក្រុងភ្នំពេញ
 9. អ្នកម្តាយដ៏ល្អ នាយិកាឆ្នើម
 10. ជំនួញ និង សុភមង្គលគ្រួសារ
 11. អ្នកលក់ចាប់ហួយ ក៏អាចបើកហ្គារាសសាំងបានដែរ
 12. អ្នកដឹកនាំល្អធ្វើឲ្យបុគ្គលិកមានអារម្មណ៍សុវត្ថិភាព
 13. ជោគជ័យមិនមែនជាភ័ព្វសំណាងទេ
 14. ពីបុគ្គលិកក្លាយជាម្ចាស់ យាន្តដ្ឋាន ព្រីស្ទីច
 15. តើអ្នកជានរណា?
 16. បណ្តុះគិតវិជ្ជមានដើម្បីជោគជ័យ
 17. បង្អែម Dessert Story ចាប់លក់ Franchiseហើយ
 18. ៧ ចំណុចធ្វើឲ្យអាជីវកម្មអ្នកមានឥទ្ធិពលខ្លាំង
 19. ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មវ័យ៤០
 20. របាយការណ៍អង្កេតពីខេត្តព្រះសីហនុ
 21. កំុធ្វើកសិកម្មគ្រាន់តែដើម្បីហូប
 22. អាជីវកម្មបោកអ៊ុតបែបទំនើប
 23. ហេតុអ្វីអាជីវកម្មអ្នកត្រូវការគេហទំព័រ?

លោកអ្នកជាវទស្សនាវដ្តីលេខនេះនៅតាមបណ្ណាគារដូចជា IBC, PBC, Monument, AngkorThom  និងតាមតូកាសែតទាំងអស់។ លោកអ្នកក៏អាចទិញជាវ១ឆ្នាំក្នុងតម្លៃ២៤ ដុល្លារ យើងខ្ញុំនឹងដឹកជញ្ជូនដល់ទីកន្លែង។ Call 092 5758 23

Facebook Comment