រៀនមិនអស់លុយ!ទំនេរសៅរ៍-អាទិត្យ តោះរៀនបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមសត្វនិងដំាដំណាំទំនើបៗតាមAppនិងឯកសារទាំងនេះ
Sa Thoura Sep 26,2020
រៀនមិនអស់លុយ!ទំនេរសៅរ៍-អាទិត្យ តោះរៀនបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមសត្វនិងដំាដំណាំទំនើបៗតាមAppនិងឯកសារទាំងនេះ
បើចង់មាន! មកមើលកំហុសធំៗ ៣ ដែលអ្នកក្រ និងអ្នកមធ្យមតែងតែធ្វើ ខណៈអ្នកមានមិនធ្វើ
Sa Thoura Sep 27,2020
បើចង់មាន! មកមើលកំហុសធំៗ ៣ ដែលអ្នកក្រ និងអ្នកមធ្យមតែងតែធ្វើ ខណៈអ្នកមានមិនធ្វើ
ឆ្លៀតពេលទំនេរពីការងារ មកមើលរបរក្រៅម៉ោង ៤ អាចរកចំណូលបានមិនក្រោម ២ម៉ឺន$ទេ/ឆ្នាំ
Sa Thoura Sep 26,2020
ឆ្លៀតពេលទំនេរពីការងារ មកមើលរបរក្រៅម៉ោង ៤ អាចរកចំណូលបានមិនក្រោម ២ម៉ឺន$ទេ/ឆ្នាំ
ចំណូល១ខែរាប់ពាន់$ តោះនាំគ្នាច្នៃដាំបន្លែដោយមិនប្រើដី ចាយទុនតែម្ដងប្រើបាន ២០ឆ្នាំឯណោះ
Sa Thoura Sep 26,2020
ចំណូល១ខែរាប់ពាន់$ តោះនាំគ្នាច្នៃដាំបន្លែដោយមិនប្រើដី ចាយទុនតែម្ដងប្រើបាន ២០ឆ្នាំឯណោះ
ចិញ្ចឹមគោកុំឱ្យខាត គួរយកគំរូតាមកសិកររូបនេះ  ប្រមូលអាចម៍គោលក់សោះ តែអាចរកចំណូលស្ទើរមិនគួរឲ្យជឿ
Sa Thoura Sep 25,2020
ចិញ្ចឹមគោកុំឱ្យខាត គួរយកគំរូតាមកសិកររូបនេះ ប្រមូលអាចម៍គោលក់សោះ តែអាចរកចំណូលស្ទើរមិនគួរឲ្យជឿ
ដាំបន្លែកំប៉ិកកំប៉ុក ! កសិករ១រូប ដាំតែត្រឡាចសោះ រកចំណូល១ថ្ងៃច្រើនជាងធ្វើការឲ្យគេ១ខែ
Sa Thoura Sep 25,2020
ដាំបន្លែកំប៉ិកកំប៉ុក ! កសិករ១រូប ដាំតែត្រឡាចសោះ រកចំណូល១ថ្ងៃច្រើនជាងធ្វើការឲ្យគេ១ខែ