អាថ៌កំបាំងដ៏គួរឱ្យហួសចិត្តពីរូបគំនូរ Mona Lisaដែលធ្វើឱ្យរូបគំនូរនេះល្បីល្បាញពេញពិភពលោក
ឡុង វឌ្ឍនៈ Aug 03,2020
អាថ៌កំបាំងដ៏គួរឱ្យហួសចិត្តពីរូបគំនូរ Mona Lisaដែលធ្វើឱ្យរូបគំនូរនេះល្បីល្បាញពេញពិភពលោក
បើគ្មានបុរសម្នាក់នេះប្រហែល Justin Bieber គ្មានវាសនាក្លាយជាតារាល្បីលំដាប់ពិភពលោកនោះទេ
Kanndara Aug 03,2020
បើគ្មានបុរសម្នាក់នេះប្រហែល Justin Bieber គ្មានវាសនាក្លាយជាតារាល្បីលំដាប់ពិភពលោកនោះទេ
Steve Jobsធ្លាប់ Prank Callទៅកម្មង់កាហ្វេStarbucks ៤០០០កែវដែលបង្កប់មេរៀនដ៏មានតម្លៃ៣
ឡុង វឌ្ឍនៈ Aug 02,2020
Steve Jobsធ្លាប់ Prank Callទៅកម្មង់កាហ្វេStarbucks ៤០០០កែវដែលបង្កប់មេរៀនដ៏មានតម្លៃ៣
កូនខ្មែរដំបូងគេក្លាយជាទីប្រឹក្សាក្រុមហ៊ុន Walt Disney ក្នុងខ្សែភាពយន្ត រ៉ាយ៉ានិងពង្សនាគចុងក្រោយ
ឡុង វឌ្ឍនៈ Aug 02,2020
កូនខ្មែរដំបូងគេក្លាយជាទីប្រឹក្សាក្រុមហ៊ុន Walt Disney ក្នុងខ្សែភាពយន្ត រ៉ាយ៉ានិងពង្សនាគចុងក្រោយ
មេរៀនដ៏មានតម្លៃរលាស់ខ្លួនពីភាពក្រីក្រកសាងភាពជោគជ័យទាំងការងារ និងជីវិតរបស់លោកឧកញ៉ាបណ្ឌិត ម៉ុង ឬទ្ធី
Kanndara Aug 02,2020
មេរៀនដ៏មានតម្លៃរលាស់ខ្លួនពីភាពក្រីក្រកសាងភាពជោគជ័យទាំងការងារ និងជីវិតរបស់លោកឧកញ៉ាបណ្ឌិត ម៉ុង ឬទ្ធី
ក្រោយជំងឺឈីកផ្ទុះជាង ១០២០ករណីនៅខេត្តទាំង១២នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលប្រាប់ពីវិធានការ៥ដើម្បីការពារ
Kanndara Aug 01,2020
ក្រោយជំងឺឈីកផ្ទុះជាង ១០២០ករណីនៅខេត្តទាំង១២នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលប្រាប់ពីវិធានការ៥ដើម្បីការពារ