ឱកាសល្អកម្រមាន! កក់ផ្ទះនៅគម្រោងថ្មីនេះ ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេស និងរំលស់គ្មានការប្រាក់
Pich Sopheak May 26,2020
ឱកាសល្អកម្រមាន! កក់ផ្ទះនៅគម្រោងថ្មីនេះ ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេស និងរំលស់គ្មានការប្រាក់
តំបន់ជ្រោយចង្វារ តារារះ ក្នុងក្រសែភ្នែករបស់វិនិយោគិន
Pich Sopheak May 21,2020
តំបន់ជ្រោយចង្វារ តារារះ ក្នុងក្រសែភ្នែករបស់វិនិយោគិន
ហ្សបហោស៍ លំនៅឋានអាជីវកម្ម សម្រាប់លោកអ្នក
Pich Sopheak May 18,2020
ហ្សបហោស៍ លំនៅឋានអាជីវកម្ម សម្រាប់លោកអ្នក
ចំណុចត្រូវដឹង មុនក្លាយជាភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យឆ្លាតវៃនិងអាចជោគជ័យក្នុងវិស័យនេះ
Nim Phanun Mar 11,2020
ចំណុចត្រូវដឹង មុនក្លាយជាភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យឆ្លាតវៃនិងអាចជោគជ័យក្នុងវិស័យនេះ
សែជូ សេរីវឌ្ឍនា៖ ចេញរកស៊ីវ័យក្មេងពេកជួបបញ្ហាច្រើនណាស់ តែបើចាំទាល់ចាស់គឺហួសពេលហើយ
Nim Phanun Mar 02,2020
សែជូ សេរីវឌ្ឍនា៖ ចេញរកស៊ីវ័យក្មេងពេកជួបបញ្ហាច្រើនណាស់ តែបើចាំទាល់ចាស់គឺហួសពេលហើយ
ខឹងចិត្តនៅផ្ទះទំនេរពេក សយ ច័ន្ទដាណែត លក់LC Brandតាំងពីបាតដៃទទេ រហូតសម្រេចបំណងទិញបានរថយន្ដទំនើប
Morn Vuthea Mar 01,2020
ខឹងចិត្តនៅផ្ទះទំនេរពេក សយ ច័ន្ទដាណែត លក់LC Brandតាំងពីបាតដៃទទេ រហូតសម្រេចបំណងទិញបានរថយន្ដទំនើប