ខណៈធនាគារជាតិកម្ពុជានាំមុខលើពិភពលោកផ្នែកលុយឌីជីថល ថៃចង់ចេញបច្ចេកវិទ្យាថ្មីប្រកួតជាមួយកម្ពុជា
Sotheara Huot Jul 13,2020
ខណៈធនាគារជាតិកម្ពុជានាំមុខលើពិភពលោកផ្នែកលុយឌីជីថល ថៃចង់ចេញបច្ចេកវិទ្យាថ្មីប្រកួតជាមួយកម្ពុជា
ស្ងាត់ៗវៀតណាម ចាប់ដៃជាមួយ NASA ប្រមូលទិន្នន័យផ្ទៃដីក្នុងតំបន់យកទៅប្រើប្រាស់លើរឿងសំខាន់នេះ
Sakada Khon Jul 13,2020
ស្ងាត់ៗវៀតណាម ចាប់ដៃជាមួយ NASA ប្រមូលទិន្នន័យផ្ទៃដីក្នុងតំបន់យកទៅប្រើប្រាស់លើរឿងសំខាន់នេះ
ឃើញ Jack Ma ចូលនិវត្តន៍ តិចគិតថាគាត់ទំនេរដេកលេងទៅ តែគាត់កំពុងធ្វើរឿងសំខាន់ទាំងនេះ
Sakada Khon Jul 12,2020
ឃើញ Jack Ma ចូលនិវត្តន៍ តិចគិតថាគាត់ទំនេរដេកលេងទៅ តែគាត់កំពុងធ្វើរឿងសំខាន់ទាំងនេះ
សម័យនេះ អត់ចេះ Word ដើរក្រោយគេហើយ! មកដឹងកន្លែង ៣រៀន Word ខ្លួនឯង ធ្វើឯកសារបែបអ្នកអាជីព
Sakada Khon Jul 12,2020
សម័យនេះ អត់ចេះ Word ដើរក្រោយគេហើយ! មកដឹងកន្លែង ៣រៀន Word ខ្លួនឯង ធ្វើឯកសារបែបអ្នកអាជីព
នេះជារបៀបរៀបចំប្រព័ន្ធអប់រំបែបបច្ចេកវិទ្យារបស់ជប៉ុន ធ្វើឲ្យក្មេងៗសម្បូរដោយខួរក្បាលច្នៃប្រឌិត
Sotheara Huot Jul 12,2020
នេះជារបៀបរៀបចំប្រព័ន្ធអប់រំបែបបច្ចេកវិទ្យារបស់ជប៉ុន ធ្វើឲ្យក្មេងៗសម្បូរដោយខួរក្បាលច្នៃប្រឌិត
មុនឡើងជាយីហោលេខមួយលើពិភពលោក Samsung គ្រាន់តែជាហាងលក់មីនិងត្រីងៀតប៉ុណ្ណោះ
Sotheara Huot Jul 12,2020
មុនឡើងជាយីហោលេខមួយលើពិភពលោក Samsung គ្រាន់តែជាហាងលក់មីនិងត្រីងៀតប៉ុណ្ណោះ